CHIOVI

Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
E s’ammuccia u suli ca un s voli maritari
Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
Mi ‘nni trasu rintra picchì un mi vogghiu vagnari

pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa

Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
Sunnu lacrimi d’amuri, lavanu lu cori
Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
È la raggia r’ì Sicani ca vonnu abballari

Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
Focu ‘ntra lu pettu nun si voli astutari
Mentri fora chiovi
Mentri fora chiovi
Nesciu e mi ‘nni futtu!
Mi vogghiu arricriari!